Hotellet i Nyhavn där vi bodde, ett rustat gammalt packhus.