Johan och Linda där Johan kom med huvudet under armen 2009.