Tredje utklädda paret var Alf som ärkeängeln Gabriel och Ann-Britt som ängel 2010.
Kolla vandringsstaven och vingarna på de båda.