David med flickvännen Sara kom och bidrog till feststämningen.