Alf, som smörsopp och Ann-Britt som kantarell 2011.