Alfs barnbarnsbarn Emilia och Alfs barnbarn Casper i knät på Martin, Emilias pappa, medan Caspers pappa Johan ser på.