Rödluvan (Ann Britt) stöter på stora stygga vargen (Alf) när hon besöker sin mormor.