Ett av utflyktsmålen var till de enorma och speciella formationer av kalkstensklippor som eroderats av Atlantens vattenmassor.