Del av surfingstranden där årets VM i syrfing gick