Björn vid tee på den "bästa" banans 17:e hål. Enorm utsikt och ganska brant ner mot green och även 18:e hålet