Vy över en del av odlingslandskapet i Portugal sett från den gamla staden.