Sven-Erik, Alf och Björn på ljugarbänken i den gamla staden.