Ytterligare en vy från muren, här en kyrka med tillhörande kyrkogård. Notabelt är att alla gravar är väl vårdade med blommor och annat vilket även gäller alla andra gravplatser i Portugal.