Inte den aktuella prispallen utan en för alla besökande.